Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient per e-mail te gebeuren, vóór 1 december van het lopende jaar. Om je af te melden als lid: Stuur een mail naar [email protected] met vermelding van naam en lidnummer. 

Na deze datum moeten wij je helaas €25 in rekening brengen voor de kosten van de KNLTB, die wij dan hebben moeten afdragen.