Bestuur en commissies

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:

  • George Haringhuizen, voorzitter;
  • Evelien van der Voorde, secretaris;
  • Arnoud van Dalen, penningmeester;
  • Lieke van Bussel, algemeen lid;
  • Tom Verhoek, algemeen lid. 

E-mailadres: [email protected]

Technische Commissie
De Technische Commissie (TC) organiseert de KNLTB voorjaarscompetitie en najaarscompetitie. De TC stelt de teams samen en benoemt de aanvoerders voor de verschillende tenniscompetities. Zij draagt zorg voor een goed verloop van de competities, competitietrainingen en huldiging van kampioenen. E-mailadres: [email protected]

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie is een actieve commissie die veel leuke tennisactiviteiten en toernooien opzet en coördineert.

Open Toernooicommissie
De Open Toernooicommissie organiseert het Open Toernooi dat meestal in de laatste week van juli valt. E-mailadres: [email protected] 

Ledenadministratie
De ledenadministratie zorgt ervoor dat de ledengegevens in de clubadministratie en in het KNLTB-bestand kloppen. Vragen over passen, pasfoto’s, wijzigingen van lidmaatschap of persoonlijke of adresgegevens op de ledenlijst kun je per e-mail sturen naar de ledenadministratie. E-mailadres: [email protected]

Kascontrolecommissie

Deze commissie controleert jaarlijks de boeken van de vereniging.