BESTUUR EN COMMISSIES

 

Bestuur & Commissies

 

Vrijwilligers zetten zich in voor de club.

Zonder vrijwilligers geen tennisclub! Onze vereniging draait op het werk van vrijwilligers. Zij organiseren de tennisactiviteiten en ze zetten zich volop in voor alle verenigingszaken. Hieronder kun je kennismaken met het bestuur en de vaste commissies. Daarnaast zijn er tijdelijke commissies zoals de lustrumcommissie actief.  Enthousiaste vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Lijkt het je leuk iets voor de vereniging te doen? Neem dan contact op met [email protected]

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • George Haringhuizen, voorzitter;
  • Evelien van der Voorde, secretaris;
  • Arnoud van Dalen, penningmeester; 
  • Annemarie Creemers, ledenadministratie;
  • Lieke van Bussel, algemeen lid;
  • Frans Huijzendveld, algemeen lid;
  • Kim van Heugten, algemeen lid/ communicatie.

E-mailadres: [email protected]

 

Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) organiseert de KNLTB voorjaarscompetitie en najaarscompetitie. De TC stelt de teams samen en benoemt de aanvoerders voor de verschillende tenniscompetities. Zij draagt zorg voor een goed verloop van de competities, competitietrainingen en huldiging van kampioenen. De Technische Commissie bestaat uit: Barend van de Kar, Michael Winkler, Chris Enthoven, Jelte Brouwer, Jaap Vos, Marije Bakker, Feija Gloudemans en Hans Schaafsma
E-mailadres: [email protected]

 

Recreatiecommissie

De Recreatiecommissie is een actieve commissie die veel leuke tennisactiviteiten en toernooien opzet en coördineert  Op de Open dag in het begin van het seizoen organiseert zij het Rommeltoernooi waaraan leden en bezoekers mee kunnen doen. Voor nieuwe leden organiseert de Recreatiecommissie rackettrekken op maandag en de tossavond op donderdag. Ook organiseert zij het invitatietoernooi en het slotparktoernooi. De recreantencompetitie die start na de voorjaarscompetitie komt ook uit de koker van deze groep vrijwilligers. Voor alle activiteiten klik toernooien en competities. Heb je zin om mee te doen? Meld je aan! De recreatiecommissie bestaat uit: Renée Schooneman, Bart Bolwijn, Astrid Naber
E-mailadres: [email protected]

 

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie bestaat uit: Joost Donker.
E-mailadres: [email protected]

 

Open Toernooicommissie

De Open Toernooicommissie organiseert het Open Toernooi dat meestal in de laatste week van juli valt. De Open Toernooicommissie bestaat uit: Cindy van Tongeren, Femke Jongsma, Marlien Ringers, Elize Brinkman, Jaap Vos.
E-mailadres: [email protected] 


Ledenadministratie

De ledenadministratie zorgt ervoor dat de ledengegevens in de clubadministratie en in het KNLTB-bestand kloppen. Vragen over passen, pasfoto’s, wijzigingen van lidmaatschap of persoonlijke of adresgegevens op de ledenlijst kun je per e-mail sturen naar de ledenadministratie.
E-mailadres: [email protected]

 

Kascontrolecommissie

Deze commissie controleert jaarlijks de boeken van de vereniging.